Ośrodek Rozwoju Edukacji

Odtwórz wideo
gry edukacyjne

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Ośrodek Rozwoju Edukacji to państwowa placówka, której zadaniem jest stałe doskonalenie polskiego szkolnictwa między innymi poprzez wsparcie pracy nauczycieli.

Naszym zadaniem było stworzenie dla klienta serii gier edukacyjnych, które będą wykorzystywane przez nauczycieli prowadzących lekcje, jako interaktywne materiały dydaktyczne.

Funkcjonalności projektu
  • Gry umożliwiają jednoczesne uczestnictwo wielu osób w jednej rozgrywce.
  • Nauczyciel zarządza dostępem do danej sesji gry.
  • Tempo gry podyktowane jest czasem na odpowiedź lub sposobem prowadzenia zajęć.
  • Nauczyciel ma możliwość omówienia materiału po każdym etapie rozgrywki.
Wykorzystane technologie
  • Strapi
  • React