Plant You Grow

system pomiarowy

Plant You Grow

Naszym zadaniem było dostarczanie nowoczesnych rozwiązań w celu lepszego doradztwa w zakresie uprawy roślin. Stworzenie systemu dopasowanego do potrzeb klienta wymagało od nas poznania środowiska pracy użytkowników końcowych – ogrodników.

Niewątpliwie ambitnym wyzwaniem było opracowanie technologii do pomiaru grubości łodygi za pomocą aparatu w telefonie komórkowym z dokładnością do 1mm.

Wykonaliśmy
  • Aplikację internetową
  • Aplikację mobilną (Android + iOS)
  • Urządzenia pomiarowe (R&D)
  • Komputer klimatyczny (Hardware)