Centrum Edukacji Nauczycieli

potest_title
potest_bahavior_elements
potest_offer
potest_order
e-commerce

Potest

Jako akredytowane Centrum Edukacji Nauczycieli, Potest oferuje profesjonalne webinaria, szkolenia stacjonarne, nowoczesne narzędzia, praktyczne rozwiązania, materiały szkoleniowe oraz doradztwo dla szkół, nauczycieli i rodziców.

Naszym zadaniem było stworzenie sklepu internetowego, który uprościłby proces zakupu usług oferowanych przez naszego klienta.

Funkcjonalności
  • Zakup szkoleń – użytkownicy mogą dokonać zakupu interesujących ich szkoleń.

  • Indywidualizacja oferty – sklep różnicuje ofertę w zależności od typu klienta (np. klient instytucjonalny).

  • Generowanie dostępu do szkolenia – po zakupie i płatności, system generuje indywidualny dostęp do danego szkolenia.

  • Automatyczne wystawianie certyfikatów – po ukończonym kursie, system wystawia certyfikowane zaświadczenie potwierdzające udział danego uczestnika.

  • Integracja z zewnętrznymi systemami – sklep jest zintegrowany z zewnętrznymi systemami takimi jak fakturowo.pl, co umożliwia klientowi pełne zarządzanie procesem szkoleniowym w jednym miejscu.

  • Generowanie raportów księgowych – system umożliwia generowanie różnych raportów księgowych.

Technologie
  • CSS
  • HTML
  • JavaScript