API

API (Application Programming Interface) to zestaw reguł i protokołów, które umożliwiają komunikację i wymianę danych między różnymi aplikacjami lub systemami informatycznymi.