SVG

Pliki SVG (Scalable Vector Graphics) to format graficzny używany do opisu grafiki wektorowej za pomocą kodu XML. Pozwalają na przedstawienie obrazów, ikon i animacji w sposób skalowalny, co oznacza, że można je bezstratnie powiększać lub pomniejszać bez utraty jakości.