ESP8266

ESP8266 to niedrogi układ WIFI produkowany przez firmę Espressif Systems. Określenie „układ WIFI” zostało użyte celowo, ponieważ trudno przyporządkować ten układ do jednej konkretnej kategorii elementów. W pierwotnej wersji ESP8266 miał być kompletną kartą sieciową WIFI działająca w standardzie IEEE 802.11 b/g/n.