Bezpieczeństwo

Zapewnienie bezpieczeństwa produkowanego oprogramowania jest niezbędne, aby chronić dane użytkowników, utrzymać integralność tych danych, uniknąć awarii i utraty reputacji. Jest to istotny aspekt zarządzania ryzykiem cybernetycznym i budowania zaufania wobec użytkowników i klientów.