Docker

Docker to platforma pozwalająca na budowanie, wdrażanie oraz zarządzanie skonteneryzowanych aplikacji, czyli komponentów łączących ze sobą kod źródłowy naszych aplikacji oraz systemów operacyjnych działających w odseparowanych środowiskach.