HTML5

„Pogłębiając Twórczość w Sieci” — skupiamy się tutaj na dogłębnym omówieniu HTML5, najnowszej wersji języka Hyper Text Markup, który jest podstawą strukturowania i prezentowania zawartości na Internecie.