Analiza semantyczna w React Native z wykorzystaniem Tensorflow

Kurs_wykorzystanie_AI_ikonaPoniższy artykuł to jedna z części tworzonego na bieżąco kursu, który pomoże Ci opanować praktyczne umiejętności, które pozwolą Ci w pełni wykorzystać potencjał sztucznej inteligencji. Chcesz przejść do pozostałych lekcji?

Znajdziesz je tutaj: Praktyczne wykorzystanie AI

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe to pojęcia niezwykle popularne w ostatnim czasie. Stąd nic dziwnego, że jest coraz więcej przypadków wykorzystania ich możliwości bezpośrednio na urządzeniach mobilnych. Wśród bibliotek umożliwiających wykorzystanie modeli uczenia maszynowego w aplikacjach React Native, możemy znaleść, m.in.

Uczenie maszynowe może zostać w tym przypadku użyte do różnorodnych zadań związanych z rozpoznawaniem obrazów, analizą tekstu czy predykcją zdarzeń i wartości. Przeniesienie takich funkcjonalności bezpośrednio do aplikacji mobilnych, potrafi znacznie uprościć architekturę systemów poprzez przeniesienie części obliczeń bezpośrednio do urządzenia użytkownika końcowego.

Analiza semantyczna w react native z wykorzystaniem tensorflow
Analiza semantyczna w React Native z wykorzystaniem Tensorflow.

Analiza semantyczna

Wśród zadań dotyczących przetwarzania tekstów języka naturalnego (ang. Natural language processing, NLP), możemy wyróżnić między innymi klasyfikację. Model uczenia maszynowego (wykorzystujący, np. sztuczną sieć neuronową) może dopasować swoje wyniki w zależności od danych wejściowych (tzw. uczenie przez doświadczanie). Klasyfikacja musi przebiegać wg. pewnych reguł, które algorytm sam poznaje podczas procesu szkolenia.

Przyjrzyjmy się następującemu problemowi. W serwisie z recenzjami filmowymi, chcemy odpowiednio oznaczyć w sposób automatyczny opinie użytkowników, tj. czy dana opinia jest pozytywna czy negatywna. Jest to przykład klasyfikacji binarnej – tekst może mieć albo pozytywny albo negatywny wydźwięk, stąd możemy przypisać mu pewną klasę.

Aby jednak możliwe było pełne poznanie kontekstu oraz znaczenie słów, konieczne jest przeprowadzenie analizy semantycznej (kontekstowej). W przypadku nas samych, jesteśmy w stanie wyciągnąć sens słów bazując na własnych metodach poznawczych. W przypadku algorytmów uczenia maszynowego, konieczne jest natomiast wskazanie jakie konotacje dany tekst może zawierać, np. istotną informacją staje się otoczenie danego słowa (tj. w otoczeniu jakich słów znajduje się ono najczęściej).

Aby w praktyce rozwiązać ten problem, możemy użyć wcześniej wyszkolonego modelu konwolucyjnej sieci neuronowej bezpośrednio ze stron biblioteki Tensorflow. Model ten został wyszkolony w oparciu o opinie użytkowników z serwisu IMDB. Aby tekstowe dane wejściowe zostały zrozumiane przez algorytm, muszą zostać zapisane w odpowiedniej strukturze.

Konwolucyjne sieci neuronowe
Artykuł ten nie tłumaczy sposobu działania warstw konwolucyjnych czy algorytmów uczenia maszynowego. Więcej o sztucznych sieciach neuronowych możesz dowiedzieć się w świetnej książce autorstwa Auréliena Géron: Hands-on Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow: Concepts, Tools, and Techniques to Build Intelligent Systems.

Przygotowanie modelu

Pierwszym krokiem będzie wczytanie modelu oraz metadanych potrzebnych do przygotowania danych wejściowych. Przygotujmy nowy projekt React Native oraz zainstalujmy i zaimportujmy Tensorflow do dowolnego komponentu.

import * as tf from '@tensorflow/tfjs';
import '@tensorflow/tfjs-react-native';
Convolutional neural network
Przykładowe działanie warstw konwolucyjnych w sieci neuronowej. Źródło: https://www.ibm.com/cloud/learn/convolutional-neural-networks

Model jest dostępny pod następującymi linkami:

const source = {
 model: 'https://storage.googleapis.com/tfjs-models/tfjs/sentiment_cnn_v1/model.json',
 metadata: 'https://storage.googleapis.com/tfjs-models/tfjs/sentiment_cnn_v1/metadata.json'
};

Następnie możemy załadować potrzebne dane do pamięci (używając hooków useRef oraz useEffect).

const metadata = useRef<any>();
const model = useRef<tf.LayersModel>(); 
 
const loadModel = async () => {
  try {
    await tf.ready();  
    model.current = await tf.loadLayersModel(source.model); 
    const metadataJson = await fetch(source.metadata);
    metadata.current = await metadataJson.json();
  } catch (err) {
  }
}

useEffect(() => {
  loadModel();
}, []);

Przygotowanie danych

Przyjmijmy, że chcemy ocenić czy zdanie: „This film is bad” jest opinią pozytywną czy negatywną. Ważne jest najpierw przeprowadzenie na nim procesu wstępnego przetworzenia tekstu. Aby uprościć obliczenia, tekst powinien zostać zapisany małymi znakami, a znaki interpunkcyjne powinny zostać usunięte. Aby to zrobić możemy użyć gotowej biblioteki Tokenizr, umożliwiającej wykonanie procesu tokenizacji.

const tokenize = (text: string) => {
  let lexer = new Tokenizr();
  
  lexer.rule(/[a-zA-Z_][a-zA-Z0-9_]*/, (ctx, match) => {
   ctx.accept("id");
  });
  lexer.rule(/[+-]?[0-9]+/, (ctx, match) => {
   ctx.accept("number", parseInt(match[0]));
  });
  lexer.rule(/"((?:\\"|[^\r\n])*)"/, (ctx, match) => {
   ctx.accept("string", match[1].replace(/\\"/g, "\""));
  });
  lexer.rule(/\/\/[^\r\n]*\r?\n/, (ctx, match) => {
   ctx.ignore();
  });
  lexer.rule(/[ \t\r\n]+/, (ctx, match) => {
   ctx.ignore();
  });
  lexer.rule(/./, (ctx, match) => {
   ctx.accept("char");
  });

  lexer.input(text);
  return lexer.tokens().map(v => v.value);
}

Po wykonaniu funkcji z powyższym zdaniem jako parametrem otrzymamy tablicę tokenów:
[„this”, „film”, „is”, „bad”]

Dla algorytmu same słowa tak naprawdę nie mają znaczenia – muszą zostać uprzednio zakodowane w postaci liczb, w taki sposób, aby łatwiejsze było ich przetworzenie. Możemy to zrobić z użyciem notacji Bag of Words, TF-IDF czy zastosować osadzanie słów w przestrzeni wektorowej. Wyszkolony model ze zbioru przykładów został przygotowany z użyciem algorytmu word2vec (szczegóły można znaleźć tutaj: link). W celu przedstawienia słów w formie liczb musimy użyć wcześniej przygotowanej struktury metadata, która zawiera zbiór słów wraz z przypisanymi im indeksami.

const OOV_INDEX = 2;
const sequence = inputText.map(word => {
  let wordIndex = metadata.current.word_index[word] + metadata.current.index_from;

   if (wordIndex > metadata.current.vocabulary_size) {
    wordIndex = OOV_INDEX;
  }

  return wordIndex;
});

OOV_INDEX jest tutaj indeksem słowa nieznanego, które nie było użyte przy szkoleniu algorytmu. Każdemu słowu które pojawi się w opinii, a którego nie było w korpusie słów, zostanie przypisana właśnie wartość OOV_INDEX.

Po tym procesie nasze zakodowane zdanie będzie miało postać:
[14, 22, 9, 78]

Wejście dla sieci neuronowej musi mieć stałą wielkość (tzw. rozmiar ramki). W przypadku modelu z przykładu, wartość ta jest równa 100. Stąd musimy dodatkowo zapisać powyższe zdanie w formie stu-elementowej tablicy liczb. Aby to zrobić możemy użyć uproszczonej funkcji padSequences, która uzupełni brakujące miejsca zerami lub w przypadku tekstu większego niż sto słów, podzieli je na stosowne stu elementowe ramki.

const padSequences = (sequences: number[][], maxLen: number) => {
  return sequences.map(seq => {
    if (seq.length > maxLen) {
      seq.splice(0, seq.length - maxLen);
    }
  
    if (seq.length < maxLen) {
      seq = Array(maxLen - seq.length).fill(0).concat(seq);
    }
  
    return seq;
  });
}

Następnie funkcja musi zostać wywołana:

const paddedSequence = padSequences([sequence], metadata.current.max_len);

Po wykonaniu funkcji, dane będą wyglądały następująco:
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 14, 22, 9, 78]

Tensory

Tensorflow to biblioteka, która wykorzystuje grafy przepływu danych (grafy skierowane), w których wierzchołach przechowywana jest informacja o operacjach matematycznych lub wymianie danych, a krawędzie służą do przedstawienia przepływu tych danych (relacje wyjścia-wejścia).

Przedstawiane są one jako wielowymiarowe macierze danych, czyli inaczej tensory. Każdy tensor może być aktywowany w sposób asynchroniczny, równolegle do aktywacji innych tensorów. 

Tensor
Przykładowa reprezentacja tensora 3-wymiarowego, źródło: https://www.tensorflow.org/guide/tensor

Aby dane mogłyby wejściem dla sieci neuronowej, muszą zostać zapisane w formie dwuwymiarowego tensora:

const input = tf.tensor2d(paddedSequence, [1, metadata.current.max_len]);

Predykcja

Tak przygotowane dane mogą już stanowić wejście dla konwolucyjnej sieci neuronowej (tj. wyszkolonego wcześniej modelu). Po procesie klasyfikacji otrzymamy wartość prawdopodobieństwa przynależności naszego zdania do wybranej klasy (będzie ona w przedziale [0,1]). Im większa wartość, tym większe prawdopodobieństwo, że zdanie będzie miało pozytywny wydźwięk. Możemy przyjąć więc, że jeżeli wartość score będzie w przedziale [0.5, 1], to tekst będzie miał charakter pozytywny, a w innym przypadku negatywny.

const predictOut = model.current.predict(input) as tf.Tensor<tf.Rank>;

const score = predictOut.dataSync()[0];
predictOut.dispose();
setValue(score >= 0.5 ? 'positive' : 'negative')

Po poznaniu wartości końcowej, aby oszczędzić pamięć, wcześniej zbudowany tensor powinien zostać usunięty, dlatego używamy metody dispose().

Przyjrzyjmy się teraz w jaki sposób działa to w naszej aplikacji.

Sentimental analysis result
Widok aplikacji.

Podsumowanie

Tak jak widać na powyższym przykładzie, zastosowanie modeli uczenia maszynowego bezpośrednio w aplikacji mobilnej nie jest skomplikowanym zadaniem. Możliwość przeniesienia wcześniej wyszkolonego modelu na urządzenie, pozwala sprawnie korzystać z dobrodziejstw ML do wyszukanych i niebanalnych zadań.

 1. https://www.tensorflow.org/js
 2. https://blog.tensorflow.org/2020/02/tensorflowjs-for-react-native-is-here.html
 3. https://github.com/rse/tokenizr
Detekcja pozy w czasie rzeczywistym

Chcesz pracować przy realizacji ciekawych projektów razem z gronem specjalistów z różnych dziedzin? Lepiej nie mogłeś trafić 🙂

Sprawdź nasze aktualne oferty pracy w zakładce Kariera!

Adam Gałęcki

Internet Marketing Specialist | Na co dzień tworzę content i prowadzę kampanie SEO.

Zostaw komentarz:

Witryna jest chroniona przez reCAPTCHA i Google Politykę Prywatności oraz obowiązują Warunki Korzystania z Usługi.