Front End Developer w Dogtronic. Specjalista od rzeczy ruchomych, płynnych i po prostu ładnych.