Jak kiedyś tworzono strony internetowe?

Słowem wstępu

Jako osoba, która swoją pierwszą stronę internetową zrobiła w wieku 16 lat (to było w 2002 roku – 21 lat temu) miałem okazję śledzić to co działo się na przestrzeni ostatnich dekad w procesie tworzenia stron internetowych. 

A uwierzcie mi, działo się dużo. Bardzo dużo. Kiedyś głównym wyzwaniem było to by strona, którą programujemy wyglądała identycznie na wiodących 2-3 przeglądarkach, tj Internet Explorer, FireFox, Opera. Wtedy przeglądarka Chrome, a dokładnie silnik Chromium nawet nie istniał. Nie istniało pojęcie Responsive Design bo na ówczesnych telefonach nie dało się przeglądać stron internetowych więc o RWD nikt się nie martwił.

Martwiono się za to innymi rzeczami. W poniższym artykule przedstawię Ci przykłady technik jakie wykorzystywano 20 lat temu przy tworzeniu stron internetowych.

Jedno się nie zmieniło. Grafik projektował, programista wdrażał.

Tabele - królowe layoutu

Tworzenie stron internetowych opartych na tabelach było popularnym podejściem w latach 90 i na początku lat 2000. Mimo że tabele zostały pierwotnie zaprojektowane do prezentowania danych w formie tabelarycznej, projektanci i deweloperzy szybko dostrzegli w nich narzędzie umożliwiające tworzenie układów strony. Czemu? Bo każda ówczesna przeglądarka wyświetlała praktycznie tak samo tabele. Czego nie można było powiedzieć o innych elementach języka HTML.

Strona oparta na tabeli zazwyczaj miała główną tabelę, która określała główne sekcje strony, takie jak nagłówek, główną treść, boczny pasek nawigacyjny i stopkę.

<table>
  <tr>
    <td colspan="2">Nagłówek</td>
  </tr>
  <tr>
    <td width = "200">Boczny pasek nawigacyjny</td>
    <td width = "766">Główna treść </td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="2">Stopka</td>
  </tr>
</table>
Typowy układ strony internetowej oparty o tabele
Typowy układ strony internetowej oparty o tabele

Wady tworzenia stron opartych na tabelach:

Skomplikowany kod.
Zagnieżdżanie tabel prowadziło do trudnego w czytaniu i zarządzaniu kodu.

Czas ładowania.
Duża ilość niepotrzebnego kodu sprawiała, że strony oparte na tabelach były często wolniejsze.

Nieelastyczność.
Układy oparte na tabelach były trudne do dostosowywania na różne rozmiary ekranów i urządzeń.

Niezgodność z semantyką.
Używanie tabel do układu zamiast prezentacji danych było niezgodne z przeznaczeniem i semantyką tabel w HTML.

Pomimo tych wad, strony oparte na tabelach były ważnym krokiem w ewolucji projektowania stron internetowych, zanim technologie takie jak CSS stały się bardziej zaawansowane i powszechne.

Maile oparte o tabele

Zwróćcie uwagę jak jak zbudowane są newslettery, które otrzymujecie na swoje skrzynki. Projektowanie w oparciu o tabele nadal używane jest w tworzeniu szablonów newsletterów. 

Newslettery wysyłane pocztą e-mail mają swoje unikatowe wyzwania, które różnią je od standardowych stron internetowych. Jednym z głównych problemów jest fakt, że klienci pocztowi różnią się między sobą pod względem interpretacji i renderowania HTML i CSS.

Z tego powodu projektanci e-mail marketingu często korzystają z technik, które mimo, że są uważane za przestarzałe w kontekście współczesnego projektowania stron internetowych to by mieć pewność, że ich przekaz nie zostanie zniekształcony używają między innymi szablonów opartych o <table>

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Newsletter</title>
  <style>
    table {
      width: 600px;
      margin: 0 auto;
      border-collapse: collapse;
    }
    td {
      padding: 15px;
      font-family: Arial, sans-serif;
      font-size: 14px;
      border: 1px solid #eee;
    }
    .header {
      background-color: #333;
      color: #fff;
      font-size: 24px;
      text-align: center;
    }
    .footer {
      background-color: #f9f9f9;
      text-align: center;
      font-size: 12px;
      color: #777;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <table>
    <tr>
      <td colspan="2" class="header">Nasz Newsletter</td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="70%">
        Witaj,
        <br>
        Cieszymy się, że subskrybujesz nasz newsletter. Poniżej znajdziesz najnowsze informacje i aktualizacje.
        <br>
        <br>
        [Treść główna newslettera]
      </td>
      <td width="30%">
        <strong>Najnowsze artykuły:</strong>
        <ul>
          <li>Artykuł 1</li>
          <li>Artykuł 2</li>
          <li>Artykuł 3</li>
        </ul>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td colspan="2" class="footer">
        Dziękujemy za bycie z nami! <br>
        Jeśli chcesz zrezygnować z subskrypcji, kliknij <a href="#">tutaj</a>.
      </td>
    </tr>
  </table>
</body>
</html>

Ten newsletter ma prostą strukturę: nagłówek, główną część z treścią i paskiem bocznym oraz stopkę.

Przykład newslettera opartego o table
Przykład newslettera opartego o table

Adobe ImageReady

Adobe ImageReady był narzędziem graficznym, które towarzyszyło Adobe Photoshop w latach 90. i na początku lat 2000. Było ono skoncentrowane na przygotowywaniu grafik do publikacji w sieci i oferowało funkcje, które ułatwiały tworzenie elementów stron internetowych, w tym animowanych GIF-ów, wycinków obrazów oraz optymalizacji grafik.

źródło: https://www.webdesignmuseum.org/
źródło: https://www.webdesignmuseum.org/

Jednym z głównych zastosowań ImageReady było tworzenie wycinków obrazów (ang. slicing). Pozwalało to projektantom na podział dużego obrazu projektu strony na mniejsze fragmenty, które można było potem wykorzystać jako różne elementy strony, takie jak przyciski, nagłówki czy tła.

Po przygotowaniu wszystkich wycinków obrazu i animacji w ImageReady, program mógł generować podstawowy kod HTML. Ten kod mógł być następnie zaimportowany do edytorów HTML, takich jak Dreamweaver, aby dodać treść i dodatkową funkcjonalność.

Jaki kod był generowany? Oczywiście oparty o tabelki 🙂

Fonty i kolory bezpośrednio w HTML

Zanim CSS stał się powszechną praktyką w projektowaniu stron internetowych, wiele stylów, takich jak kolory i czcionki, było deklarowanych bezpośrednio w kodzie HTML. Było to nieefektywne i utrudniało aktualizacje, ale była to powszechna praktyka w początkowym okresie WWW.

Oto kilka przykładów:

Deklarowanie koloru tła i tekstu dla całej strony

Aby ustawić kolor tła i tekstu dla całej strony, używano atrybutów bgcolor i text w elemencie <body>.

<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
Deklarowanie koloru tła dla tabeli

Atrybut bgcolor był również używany w tabelach i komórkach tabeli.

<table bgcolor="#CCCCCC">
  <tr>
    <td bgcolor="#FF0000">To jest komórka o czerwonym tle.</td>
  </tr>
</table>
Deklarowanie czcionek

Aby ustawić czcionkę dla tekstu, używano elementu <font>, który jest obecnie uważany za przestarzały i niezalecany.

<font face="Arial, Helvetica, sans-serif" size="3" color="#FF0000">To jest tekst w czerwonym kolorze i czcionce Arial.</font>
Używanie elementu < center > do wyśrodkowywania

Element <center> był używany do wyśrodkowywania zawartości, ale jest obecnie uważany za przestarzały.

<center>Ten tekst będzie wyśrodkowany na stronie.</center>
Deklarowanie koloru dla linków

Element <body> miał atrybuty do zmiany kolorów linków: link (dla zwykłych linków), vlink (dla odwiedzonych linków) i alink (dla aktywnych linków).

<body link="#0000FF" vlink="#800080" alink="#FF0000">

Chociaż takie bezpośrednie deklaracje były użyteczne w pierwszych latach istnienia WWW, szybko stały się problematyczne, gdy strony stały się bardziej złożone. CSS wprowadził wiele ulepszeń, takich jak oddzielenie stylu od struktury, co ułatwiło zarządzanie i aktualizowanie wyglądu stron. 

Spacer GIF

W czasach, gdy CSS nie był jeszcze powszechny lub nie był w pełni wspierany przez wszystkie przeglądarki, Spacer GIF były jednym ze sposobów na osiągnięcie pewnych układów.

Spacer GIF (czasami nazywane „clear GIF” lub „1×1 GIF”)  to niewidoczne obrazy (często o rozmiarze 1×1 pikseli), które można było skalować za pomocą atrybutów width i height w tagu <img> w celu wprowadzenia „pustego” miejsca na stronie.

Przykład użycia Spacer GIF:

<table>
  <tr>
    <td><img src="zdjecie1.jpg" alt="Zdjęcie 1"></td>
    <!-- Użycie Spacer GIF do wprowadzenia odstępu między dwoma zdjęciami -->
    <td><img src="spacer.gif" width="20" height="1" alt=""></td>
    <td><img src="zdjecie2.jpg" alt="Zdjęcie 2"></td>
  </tr>
</table>

W powyższym przykładzie spacer.gif jest używany do wprowadzenia odstępu o szerokości 20 pikseli między dwoma zdjęciami w tabeli.

Jednak z biegiem czasu, w miarę rozwoju CSS i przyjęcia się modelu pudełkowego (box model), technika używania Spacer GIF stała się zbędna. Możliwość kontroli marginesów, paddingu i innych aspektów układu za pomocą CSS sprawiła, że Spacer GIF stały się przestarzałą praktyką.

Ramki - wielostronicowy wygląd w jednym oknie

Ramki, znane też jako „frames„, były popularne w latach 90. i wczesnych latach 2000. Pozwalały one na wyświetlanie wielu dokumentów HTML w jednym oknie przeglądarki, dzięki czemu można było mieć na przykład stały pasek nawigacji po jednej stronie ekranu i treść, która się zmieniała, po drugiej stronie.

Jak to działało?

Strony z ramkami korzystały z elementu <frameset>, który zastępował element <body>. Wewnątrz <frameset> definiowano różne ramki za pomocą elementu <frame>.

Przykłady:

Załóżmy, że chcemy podzielić stronę na dwie ramki wertykalnie: jeden pasek nawigacji (plik navbar.html) po lewej stronie i główną treść (plik content.html) po prawej.

<frameset cols="20%,80%">
  <frame src="navbar.html" name="navbar-frame">
  <frame src="content.html" name="content-frame">
</frameset>

Można również dzielić ekran wertykalnie:

<frameset rows="20%,80%">
  <frame src="header.html" name="header-frame">
  <frame src="content.html" name="content-frame">
</frameset>

A nawet łączyć oba podziały:

<frameset rows="20%,80%">
  <frameset cols="30%,70%">
    <frame src="navbar.html" name="navbar-frame">
    <frame src="content.html" name="content-frame">
  </frameset>
  <frame src="footer.html" name="footer-frame">
</frameset>

Linki w jednej ramce mogły wpływać na to, co jest wyświetlane w innej ramce. Na przykład:

<a href=”page2.html” target=”content-frame”>Link do strony 2</a>

Ramki zostały w końcu uznane za przestarzałe i niezalecane do stosowania w nowoczesnym projektowaniu stron internetowych. Współczesne standardy HTML (np. HTML5) nie wspierają już elementu <frameset> ani powiązanych z nim elementów.

Podsumowanie

Przytoczone powyżej przykłady mające zastosowanie 2 dekady temu pokazują, jak technologie internetowe ewoluowały, dostosowując się do zmieniających się potrzeb użytkowników i twórców.

Jedno jest pewne: internet nigdy nie przestaje się rozwijać, a my możemy tylko czekać z niecierpliwością na to, co przyniesie kolejna dekada.

Zobacz jak obecnie projektuje się nowoczesne strony internetowe na podstawie naszego Portfolio.

Jak robimy strony internetowe w Dogtronic?
Marek Golan

Założyciel Dogtronica. Specjalista IT z kilkunastoletnim stażem. Miłośnik elektroniki oraz technologii blockchain. Pamięta czasy IE6 jakby to było wczoraj :)

Zostaw komentarz:

Witryna jest chroniona przez reCAPTCHA i Google Politykę Prywatności oraz obowiązują Warunki Korzystania z Usługi.